Supervizní práce
•  Individuální cena dle dohody / 50 minut

Ostatní (skupinová práce, přednášky aj.)
• Individuální cena – dle časové náročnosti

Individuální terapie v rámci nemocnice