Služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Nexistuje tedy povinost vést záznamy a tím je zachována plná anonymita klientů. Klient hradí každé sezení v hotovosti či převodem na účet.

Individuální práce
•  Individuální cena dle dohody / 50 minut

Ostatní (skupinová práce, přednášky aj.)
• Individuální cena – dle časové náročnosti