VZDĚLÁNÍ
VŠ vzdělání

 • Univerzita Karlova - psychologie (Ph.D. a PhDr.) – 2010 a 2016
 • Univerzita Karlova - psychologie - speciální pedagogika (Mgr.) – 2001 - 2006
 • Ghent University – Belgie - roční stáž v rámci doktorského studia – 2008 - 2009
 • Semestrální stáž Univerzita v Dortmundu (Německo) - 2004

Kurzy a výcviky
Psychoterapeutické výcviky

 • Komplexní vzdělávací program ve směru dynamickém s důrazem na celostní psychosomatický přístup (LIPPP - Jan Knop, Marie Zemanová) – 2013 - 2017
 • Sebezkušeností pětiletý výcvik pro skupinovou terapii (IPPP - Richard Braun, Ivo Kalvínský) – 2007 - 2011

Další kurzy a vzdělávání:

 • Problém management plus (PM+) – Lékaři bez hranic - 2018
 • Školení v různých psychodiagnostických metodách – Tematický apercepční text – Tereza Soukupová, Petr Goldmann, Proškolení pro potřeby uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, Screening poruch autistického spektra – CAST a CARS – Iva Dudová, Diagnostika poruch autistického spektra – Dana Krejčířová, Edukačně- hodnotící profil žáka s PAS – Zuzana Žampachová, Úvod do užívání WISC III – Sylva Honigová, Diagnostika pozornosti a diagnostika paměti – Sylva Honigová, Pavla Cimlerová – NÚV Praha, dříve IPPP - 2006 – 2016
 • Školení v metodách práce s dětmi s PAS - Zvládání autoagrese u osob s autismem – Hynek Jůn, Aspergerův syndrom a vysoce funkční autismus – Hynek Jůn, Věra Čadilová, Nácvik sociálních dovedností pro děti s PAS – Lucie Bělohlávková, Fyzické úchopy – Hynek Jůn, Kateřina Balická – pod Apla Praha – 2011 - 2014
 • Práce s dětmi s ADHD – využití KBT terapie – Nora Gavendová - 2010
 • Využitie tanečno-pohybovej terapie při poruchách príjmu potravy – Zuzana Očenášová - 2010
 • Vzdělávací kurzy sdružení ProPrev – Preventisté nebuďte v tom sami - 2007
 • Trénink telefonické krizové intervence - 2006
 • Test stromu, Kresba postavy - Zdeněk Altman - 2006
 • Léčení jizev – Evropská akademie somatického vzdělávání - 2015

PRAXE
Současná

 • Psycholožka v Základní a mateřské škole při Nemocnici Na Bulovce – od roku 2017

Předchozí

 • Psycholožka - Lékaři bez hranic – Jordánsko – 2018 - 2019
 • Odborná asistentka - Akcent College – 2015 – 2018
 • Psycholožka – PPP Praha 10 – 2015 - 2017
 • Metodička, psycholožka - Národní ústav pro vzdělávání Praha – 2012 - 2015
 • Terapeutka, psycholožka - APLA Praha, Střední Čechy – 2013 - 2014
 • Psycholožka - Speciálně pedagogické centrum Kroměříž – 2012 - 2013
 • Psycholožka - KPPP Zlín, pracoviště PPP Uherské Hradiště – 2011 - 2012
 • Školní psycholožka - Základní škola Zlín – Tř. Svobody 868 – 2010 - 2011
 • Odborná asistentka - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Ústav zdravotnických věd - 2010
 • Školní psycholožka - Základní škola U Santošky – Praha 5 – 2006 - 2008

CO MĚ BAVÍ
Ráda trávím čas cestováním ve vlaku, čtením (nejraději detektivek či učebnic cizích jazyků) a odpočinkem (během či plážovým volejbalem)

ODKUD JSEM

Pocházím z Jihovýchodní Moravy, nyní žiju v Praze.