Vzdělání

VŠ vzdělání

 • UPOL Olomouc – obor Psychologie (Mgr.) – 2021 – 2023
 • Univerzita Karlova – psychologie (Ph.D. a PhDr.) – 2010 a 2016
 • Univerzita Karlova – psychologie – speciální pedagogika (Mgr.) – 2001 – 2006
 • Ghent University – Belgie – roční stáž v rámci doktorského studia – 2008 – 2009
 • Semestrální stáž Univerzita v Dortmundu (Německo) – 2004

Kurzy a výcviky

Psychoterapeutické a jiné výcviky

 • Sebepoškozování a sebevražda jako téma rozhovoru s klientem – 2023
 • FF UK – celoživotní vzdělávání – Psycholog ve zdravotnictví – 2022
 • Supervizní výcvik pod ČIS – Českým institutem pro supervizi – od 2021
 • Komplexní vzdělávací program ve směru dynamickém s důrazem na celostní psychosomatický přístup (LIPPP – Jan Knop, Marie Zemanová) – 2013 – 2017
 • Sebezkušeností pětiletý výcvik pro skupinovou terapii (IPPP – Richard Braun, Ivo Kalvínský) – 2007 – 2011

Další kurzy a vzdělávání

 • Problém management plus (PM+) – Lékaři bez hranic – 2018
 • Školení v různých psychodiagnostických metodách – Tematický apercepční text – Tereza Soukupová, Petr Goldmann, Proškolení pro potřeby uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, Screening poruch autistického spektra – CAST a CARS – Iva Dudová, Diagnostika poruch autistického spektra – Dana Krejčířová, Edukačně- hodnotící profil žáka s PAS – Zuzana Žampachová, Úvod do užívání WISC III – Sylva Honigová, Diagnostika pozornosti a diagnostika paměti – Sylva Honigová, Pavla Cimlerová – NÚV Praha, dříve IPPP – 2006 – 2016
 • Školení v metodách práce s dětmi s PAS – Zvládání autoagrese u osob s autismem – Hynek Jůn, Aspergerův syndrom a vysoce funkční autismus – Hynek Jůn, Věra Čadilová, Nácvik sociálních dovedností pro děti s PAS – Lucie Bělohlávková, Fyzické úchopy – Hynek Jůn, Kateřina Balická – pod Apla Praha – 2011 – 2014
 • Práce s dětmi s ADHD – využití KBT terapie – Nora Gavendová – 2010
 • Využitie tanečno-pohybovej terapie při poruchách príjmu potravy – Zuzana Očenášová – 2010
 • Vzdělávací kurzy sdružení ProPrev – Preventisté nebuďte v tom sami – 2007
 • Trénink telefonické krizové intervence – 2006
 • Test stromu, Kresba postavy – Zdeněk Altman – 2006
 • Léčení jizev – Evropská akademie somatického vzdělávání – 2015

Praxe

Současná

 • Fakultní nemocnice Bulovka – psycholožka – od roku 2022
 • Prague City University – odborná asistentka – od roku 2021
 • Psycholožka v Základní a mateřské škole při Nemocnici Na Bulovce – od roku 2017

Předchozí

 • Psycholožka – Lékaři bez hranic –  uprchlický tábor Řecko – 2020
 • Psycholožka – Lékaři bez hranic – Jordánsko – 2018 – 2019
 • Odborná asistentka – Akcent College – 2015 – 2018
 • Psycholožka – PPP Praha 10 – 2015 – 2017
 • Metodička, psycholožka – Národní ústav pro vzdělávání Praha – 2012 – 2015
 • Terapeutka, psycholožka – APLA Praha, Střední Čechy – 2013 – 2014
 • Psycholožka – Speciálně pedagogické centrum Kroměříž – 2012 – 2013
 • Psycholožka – KPPP Zlín, pracoviště PPP Uherské Hradiště – 2011 – 2012
 • Školní psycholožka – Základní škola Zlín – Tř. Svobody 868 – 2010 – 2011
 • Odborná asistentka – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Ústav zdravotnických věd – 2010
 • Školní psycholožka – Základní škola U Santošky – Praha 5 – 2006 – 2008

Co mě baví

Ráda trávím čas cestováním ve vlaku, čtením (nejraději detektivek či učebnic cizích jazyků) a odpočinkem (během či plážovým volejbalem).

Odkud jsem

Pocházím z Jihovýchodní Moravy, nyní žiju v Praze.