PhDr. Kateřina Šrahůlková, Ph.D.

Při práci s dětmi i dospělými považuji za klíčové navázání vztahu, skrze nějž je možné člověka provázet a podporovat na jeho cestě, cestě k růstu, k porozumění, ke změnám či k přijetí. Snažím se poskytnout bezpečné a přijímající prostředí pro kroky, které klient sám považuje za žádoucí, potřebné či užitečné.

CO NABÍZÍM

- individuální terapeutická práce
- intervence při osobních krizích
- psychologické poradenství a diagnostika
- školení a semináře
- konzultace možné také v anglickém jazyce

NA JAKÉ KLIENTY SE ZAMĚŘUJI

- dospívající a dospělí s osobními problémy, úzkostmi, obtížemi ve vztazích či v aktuální krizi
- děti, dospívající a dospělí s poruchami autistického spektra
- dospívající a dospělí s jizvami
- lidé zasažení uprchlickou zkušeností